divendres, 23 de novembre de 2018

DESMUNTANT LA CUIRASSA EUROPEA I NORD-AMERICANA ANTIINMIGRATORIA

En els diversos articles que hem escrit sobre immigració i refugiats sempre hem dit que la història de la humanitat és la història de les migracions i que fins al primer terç del segle XX eren els europeus els que emigraven cap a altres continents. Després de la II Guerra Mundial, els fluxos migratoris es van invertir. Van ser els habitants de les antigues colònies els que arribaven a les seves metròpolis per guanyar-se la vida. I les últimes dècades han arribat més, empesos per la guerra i la persecució religiosa i política.

Els primers responsables de la fugida d'una bona part de la població de Síria, Iraq, Afganistan o Líbia són Estats Units, Gran Bretanya i França amb les seves intervencions armades i els seus bombardejos. Això va provocar que moviments com Al-Qaida, els talibans o el mortífer Estat Islàmic o Daeix incrementaran el nombre de seguidors i els seus atacs contra població civil, tant cristiana com musulmana. Centenars de milers van començar a abandonar la terra que els va veure néixer. Entre desplaçats i refugiats i demandants d'asil sumen aquest 2018 més de 68 milions. Alemanya ha rebut més d'un milió d'aquests refugiats, el que ha tingut un elevat preu per a la cancellera de la CDU, Angela Merkel, en forma de pèrdua de vots. Mentre Espanya tan sols rebia el 10% dels més de 17.000 a què s'havia compromès rebre abans d'octubre de 2017. I a tot això, els vaixells de salvament de diverses ONG s'han fet famosos salvant vides i sent acusats de mafiosos per les autoritats de diversos països, especialment Itàlia.

Alep- Síria. Destrucció i fugida
(foto: P. Tosco)
Han sorgit moviments populistes, nacionalistes d'estat i racistes i xenòfobs clamant contra l'arribada i l'acollida de nous immigrants i refugiats. I aquests moviments han aconseguit molts més vots fent propaganda per restringir les arribades o simplement acabant amb elles: Hongria, Polònia, Àustria, ... i últimament Itàlia. En  uns moments en que el nombre de persones arribades a les costes europees ha disminuït considerablement.


Frontera serbo-croata (Foto: P.Tosco)
Res a veure amb el milió arribat, fonamentalment travessant Grècia, el 2015. Des del 2016 el nombre ha anat baixant constantment, en bona part per l’inadmissible acord amb Turquia. Les últimes onades d'immigrants han  triat el nord d'Àfrica, especialment Líbia, per saltar a les costes europees. I aquest és el motiu pel qual fins i tot s'ha arribat a proposar crear camps de concentració que acumulin, a Líbia, els migrants que arriben al seu territori, per tal de separar-los entre immigrants econòmics i refugiats per la guerra. Segons el ministre de l'interior italià, Salvini, "carn humana" (sic). I això és el que veiem per les televisions. Molts dels migrants creuen, des de l'Àfrica subsahariana, el desert del Sàhara, morint una bona part d'ells en l'intent d'arribar a Algèria o Líbia. És aquest un periple duríssim, per les circumstàncies climatològiques, la delinqüència i les màfies que enganyen aquells que intenten el viatge. Però si aconsegueixen arribar a Algèria són retornats a la frontera sud d'aquest país i tornen a enfrontar-se amb el desert, on els espera una mort segura.      

Nigèria. Jakana, localitat on s’acumulen milers 
de persones que fugen de Boko Haram. (Foto: P. Tosco)
Estem parlant de l'arribada de persones a un continent envellit, l'europeu, que no té els 2,1 fills per parella, de mitjana, imprescindible per a mantenir estable la població. Abans o després, Europa necessitarà fomentar fluxos migratoris cap a ella o simplement desapareixerà, condemnada a l'extinció. I encara que a Estats Units el problema demogràfic no és tan greu, porten camí de veure immersos en la mateixa situació. Japó ja s'està trobant amb una població molt envellida i Amèrica Llatina coneixerà aquest problema d'aquí a pocs anys. Segons el Centre per al Desenvolupament Global de Washington, si s'incrementa la força laboral en un 1%, els guanys superaran tota l'ajuda al desenvolupament. Fonamentalment per les remeses de divises, que envien els emigrants a les seves famílies. 524.000 milions de dòlars el 2016, segons el Banc Mundial.

Bria, República Centreafricana, atacada per la guerrilla
Seleka, integrada per isilmans que ataquen cristians.
(Foto: P. Tosco)
Què podem esperar si l'Àfrica arriba a tenir el 2050 la quarta part de la població del planeta, uns 2.000 milions de persones? On aniran aquests nous africans, especialment els subsaharians, si no poden guanyar-se la vida al continent on han nascut? Fa poc, els diaris informaven que l'Àfrica produeix el 60% del cobalt mundial. I també, diamants, or, urani, columbita i tantalita, bauxita (alumini), ... Ens hem preguntat com és possible que un continent tan ric en minerals visqui en la pobresa? La resposta és clara. Cal fer una pregunta perillosa: qui explota els minerals i on van a parar els beneficis obtinguts de la seva explotació? S'ha dit sovint que la desgràcia d'Àfrica és ser tan rica en matèries primeres.

Aigües de Lesbos, Grècia. (Foto: P. Tosco)
Només es llancen al Mediterrani disposats a perdre la vida els que es troben en condicions vitals duríssimes. Hem vist imatges de nens de mesos i de pocs anys ofegats. És possible que ni aquestes imatges commoguin l'opulenta societat europea? És possible que la Unió Europea romangui impassible davant tantes víctimes, víctimes que ho són per haver nascut en el lloc equivocat? Una Europa que sempre ha presumit dels seus valors i que, fins i tot, els ha volgut exportar? Els drets humans transcendeixen les fronteres dels estats nació, encara més sent aquest un concepte, el d'estat-nació, propi de segles passats i no d'un món globalitzat i digitalitzat. I el primer dels drets és el dret a la vida i una vida digna!

Joaquim Alsina
FISC-Catalunya
Oxfam Intermón

dilluns, 1 d’octubre de 2018

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones.

Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns aspectes de l’actual sistema econòmic i financer, 17.05.2018

En les següents línies podreu llegir una part de les consideracions ètiques de l'actual sistema econòmic, elaborades des del Vaticà. A diferència del que hem fet en ocasions anteriors, reproduïm els paràgrafs sense cap comentari afegit, ja que són molt eloqüents per si mateixos. Els Cardenals Ladaria, de Manacor (Mallorca) i Turkson, de Ghana, juntament amb els bisbes Morandi, de Mòdena, i Duffé, de Lió, han confeccionat un extraordinari document en què tracten les qüestions més problemàtiques del sistema capitalista actual demostrant un profund coneixement sobre el tema.

Ladaria                                  Turkson              Morandi                             Duffé

I. Introducció

1. Les qüestions econòmiques i financeres, mai com avui, atreuen la nostra atenció, a causa de la creixent influència dels mercats sobre el benestar material de la major part de la humanitat. Això exigeix, d'una banda, una regulació adequada de les seves dinàmiques i, de l'altra, un fonament ètic clar, que garanteixi al benestar assolit aquesta qualitat humana de relacions que els mecanismes econòmics, per si sols, no poden produir...

5. Si bé és cert que el benestar econòmic global ha augmentat en la segona meitat del segle XX, en mesura i rapidesa mai abans experimentades, cal assenyalar que al mateix temps han augmentat les desigualtats entre els diferents països i dins d'ells. [9] El nombre de persones que viuen en pobresa extrema segueix sent enorme.

La recent crisi financera era una oportunitat per desenvolupar una nova economia més atenta als principis ètics i a la nova regulació de l'activitat financera, neutralitzant els aspectes depredadors i especulatius i donant valor al servei a l'economia real. Encara que sí s'han realitzat molts esforços positius, en diversos nivells, que es reconeixen i aprecien, no hi ha hagut cap reacció que hagi dut a repensar els criteris obsolets que continuen governant el món. [10] Per contra, de vegades sembla tornar a estar en auge un egoisme miop i limitat a curt termini, el qual, prescindint del bé comú, exclou del seu horitzó la preocupació, no només de crear, sinó també de difondre riquesa i eliminar les desigualtats, avui tan pronunciades.

6. Està en joc el veritable benestar de la majoria dels homes i dones del nostre planeta, que corren el risc de veure’s confinats cada vegada més als marges, quan no de ser «exclosos i descartats» [11] del progrés i el benestar real , mentre algunes minories exploten i reserven en el seu propi benefici vastos recursos i riqueses, romanent indiferents a la condició de la majoria ...; per tant, si volem el bé real de l'home veritable per als homes, «el diner ha de servir i no governar!».

II. Consideracions bàsiques de fons

8. .. la mateixa economia, com qualsevol altra esfera humana, «té necessitat de l'ètica per al seu correcte funcionament; no d'una ètica qualsevol, sinó d'una ètica amiga de la persona». [14]

10. ... Aquesta antropologia relacional ajuda també a l'home a reconèixer la validesa de les estratègies econòmiques dirigides principalment a la qualitat global de vida, abans que al creixement indiscriminat dels guanys; a un benestar que ha de ser sempre integral, de tot l'home i de tots els homes. Cap benefici és legítim, en efecte, quan es perd l'horitzó de la promoció integral de la persona humana, la destinació universal dels béns i l'opció preferencial pels pobres. [19] Aquests tres principis s'impliquen i exigeixen necessàriament l'un a l'altre en la perspectiva de la construcció d'un món més just i solidari.

..., és desitjable que, sobretot les universitats i les escoles d'economia, en els seus programes d'estudis, de manera no marginal o accessòria, sinó fonamental, proporcionin cursos de capacitació que eduquin a entendre l'economia i les finances a la llum d'una visió completa de l'home, no limitada a algunes de les seves dimensions, i d'una ètica que l’expressi. Una gran ajuda, en aquest sentit, l'ofereix la Doctrina social de l'Església.

11. Per tant, el benestar s'ha d'avaluar amb criteris molt més amplis que el producte interior brut (PIB) d'un país, tenint més aviat en compte altres paràmetres, com la seguretat, la salut, el creixement del "capital humà", la qualitat de la vida social i del treball.

12. Cap activitat econòmica pot sostenir-se durant molt temps si no es realitza en un clima de saludable llibertat d'iniciativa. [23] És així mateix evident que la llibertat de què gaudeixen, avui dia, els agents econòmics, entesa de forma absoluta i separada de la seva intrínseca referència a la veritat i al bé, tendeix a generar centres de supremacia i a inclinar-se cap a formes d'oligarquia, que en última instància perjudiquen l'eficiència mateixa del sistema econòmic. [24]

13. ... No obstant això, és així mateix evident que aquest potent propulsor de l'economia que són els mercats és incapaç de regular-se per si mateix: [28] de fet, aquests no són capaços de generar els fonaments que els permetin funcionar regularment (cohesió social, honestedat , confiança, seguretat, lleis ...), ni de corregir els efectes externs negatius (diseconomy) per a la societat humana (desigualtats, asimetries, degradació ambiental, inseguretat social, frau ...).

14. ... en el món econòmic i financer es donen casos en els quals alguns dels mitjans utilitzats pels mercats, encara que no siguin en si mateixos inacceptables des d'un punt de vista ètic, constitueixen però casos d'immoralitat propera, és a dir, ocasions en les quals amb molta facilitat es generen abusos i fraus, especialment en perjudici de la contrapart en desavantatge. Per exemple, comercialitzar alguns productes financers, en si mateixos lícits, en situació d'asimetria, aprofitant les llacunes informatives o la debilitat contractual d'una de les parts, constitueix una violació de la deguda honestedat relacional i és una greu infracció des del punt ètic. ... -que posa als compradors en una posició d'inferioritat en relació als que els comercialitzen-...

15. ... El que havia estat tristament vaticinat fa més d'un segle, per desgràcia, ara s'ha fet realitat: el rendiment del capital amenaça de suplantar la renda del treball, confinat sovint al marge dels principals interessos del sistema econòmic. En conseqüència, el treball mateix, amb la seva dignitat, no només es converteix en una realitat cada vegada més en perill, sinó que perd també la seva condició de "bé" per a l'home, [30] convertint-se en un simple mitjà d'intercanvi dins de relacions socials asimètriques.

Precisament en aquesta inversió d'ordre entre mitjans i fins, en virtut del qual el treball, de bé, es converteix en "instrument" i els diners, de medi, es converteix en "fi", troba terreny fèrtil aquesta  "cultura del descart", temerària i amoral, que ha marginat a grans masses de població, privant-los de treball decent i convertint-los en subjectes "sense horitzons, sense sortida": «Ja no es tracta simplement del fenomen de l'explotació i de l'opressió, sinó d'una cosa nova : amb l'exclusió queda afectada en la seva mateixa arrel la pertinença a la societat en què es viu, perquè ja no s'està en ella a baix, a la perifèria, o sense poder, sinó que s'està fora. Els exclosos no són «explotats» sinó deixalles, "sobrants"». [31]

16. A aquest propòsit, com no pensar en la funció social insubstituïble del crèdit, la responsabilitat incumbeix principalment a intermediaris financers qualificats i fiables. En aquest context, resulta clar que l'aplicació de taxes d'interès excessivament altes, que de fet no són sostenibles pels prestataris, representa una operació no només il·legítima sota el perfil ètic sinó també disfuncional per a la salut del sistema econòmic. Des de sempre, semblants pràctiques, així com els comportaments efectivament usuraris, han estat percebuts per la consciència humana com pèrfids i pel sistema econòmic com contraris al seu correcte funcionament.

..., són molt positives i han de ser encoratjades realitats com el crèdit cooperatiu, el microcrèdit, així com el crèdit públic al servei de les famílies, les empreses, les comunitats locals i el crèdit per a l'ajuda als països en desenvolupament.

17. ... La finalitat especulativa, especialment en el camp econòmic financer, amenaça avui amb suplantar a tots els altres objectius principals en què es concreta la llibertat humana. Aquest fet està deteriorant l'immens patrimoni de valors que fa de la nostra societat civil un lloc de coexistència pacífica, de trobada, de solidaritat, de reciprocitat regeneradora i de responsabilitat pel bé comú. En aquest context, paraules com "eficiència", "competència", "lideratge", "mèrit" tendeixen a ocupar tot l'espai de la nostra cultura civil.

Això requereix abans de res que s'emprengui una reconquesta de l'humà, per reobrir els horitzons a la sobreabundància de valors, que és l'única que permet a l'home trobar-se a si mateix i construir societats que siguin acollidores i inclusives, on hi hagi espai per als més febles i on la riquesa s'utilitzi en benefici de tots. En resum, llocs on l'home li resulti bonic viure i fàcil esperar.

III. Algunes puntualitzacions en el context actual

19. El mercat, gràcies al progrés de la globalització i la digitalització, pot comparar-se amb un gran organisme, en les venes del qual corren, com limfa vital, immenses quantitats de capitals. Servint-nos d'aquesta analogia, podem per tant parlar també de la "salut" del mateix organisme, quan els seus mitjans i aparells procuren una bona funcionalitat del sistema, en el qual el creixement i la difusió de la riquesa van de comú acord. ... que siguin respectats i promoguts també la dignitat de l'home i el bé comú.

... Afavorir la salut i evitar la contaminació, fins i tot des del punt de vista econòmic, és un imperatiu moral ineludible per a tots els actors compromesos en els mercats. Aquesta exigència demostra així mateix la urgència d'una coordinació supranacional entre les diferents arquitectures dels sistemes financers locals. [36]

20. ... la cooperació realitza una funció singular en la tasca de produir de forma sana valor afegit en els mercats. Una lleial i intensa sinergia dels agents obté fàcilment aquest valor afegit que busca tota actuació econòmica. [37]

Quan l'home reconeix la solidaritat fonamental que el lliga a tots els altres homes, percep que no pot apropiar-se dels béns de què disposa. Quan s'habitua a la solidaritat, aquests béns són usats no només per a les seves pròpies necessitats, i així es multipliquen, donant sovint també fruits inesperats per als altres. [38] ...

21. L'experiència de les últimes dècades ha demostrat amb evidència, d'una banda, com d’ingènua és la confiança en una autosuficiència distributiva dels mercats, independent de tota ètica i, d'altra banda, la gran necessitat d'una adequada regulació, que conjugui al mateix temps llibertat i tutela de tots els subjectes que hi operen en règim d'una sana i correcta interacció, especialment dels més vulnerables. En aquest sentit, els poders polítics i econòmics i financers sempre han de mantenir-se diferents i autònoms i al mateix temps orientar-se, més enllà de tota complicitat nociva, a la realització d'un bé que és tendencialment comú i no reservat a pocs subjectes privilegiats. [40 ]

... els mercats necessiten orientacions sòlides i robustes, tant macroprudencials com normatives, el més participades i uniformes que sigui possible; així com regles, que cal actualitzar contínuament, perquè la realitat mateixa dels mercats està en continu moviment .... I quan la velocitat dels processos d'innovació produeix excessius riscos sistèmics, cal que els operadors econòmics acceptin els vincles i frens que exigeix el bé comú, sense tractar de burlar o disminuir-los.

En aquest sentit, tenint present l'actual globalització del sistema financer, és important mantenir una coordinació estable, clara i eficaç entre les diverses autoritats nacionals de regulació dels mercats, amb la possibilitat, i de vegades fins i tot la necessitat, de compartir amb promptitud decisions vinculants quan ho exigeixi el risc per al bé comú. Aquestes autoritats de regulació han de ser sempre independents i estar vinculades a les exigències de l'equitat i del bé comú. Les dificultats comprensibles, en aquest sentit, no han de descoratjar la recerca i actuació d'aquests sistemes normatius, que han de ser concertats entre els països i l'abast ha de ser igualment supranacional. [41]

Les regles han d'afavorir una completa transparència del que es negocia, per eliminar tota forma d'injusta desigualtat, garantint el més possible un equilibri en els intercanvis. Especialment tenint en compte que la concentració asimètrica d'informacions i poder tendeix a reforçar als subjectes econòmics més forts, creant hegemonies capaces d'influenciar unilateralment no només els mercats sinó fins i tot els mateixos sistemes polítics i normatius.

23. ..., l'Església recorda la importància d'una responsabilitat social de l'empresa [44], que s'explicita ad extra i ad intra de la mateixa.

... enormes remuneracions proporcionals als resultats immediats de la gestió (no equilibrades amb equivalents penalitzacions en cas de fracàs dels objectius), que, si bé a curt termini asseguren grans guanys als directius i accionistes, acaben per propiciar l'acceptació de riscos excessius i deixar a les empreses afeblides i empobrides de les energies econòmiques que els haurien assegurat perspectives adequades de futur.

29. ..., molts coincideixen a afirmar que l'existència d'aquests sistemes "ombra" és una de les principals concauses que han portat al desenvolupament i la difusió global de la recent crisi econòmica i financera que va començar als EUA amb la de les hipoteques subprime a l'estiu de 2007.

30. D'aquesta intenció especulativa es nodreix més el món de les finances offshore, que, tot i que també ofereix altres serveis legals, a través dels àmpliament difusos canals d'elusió fiscal - l'evasió i el rentat de diners bruts - constitueix una altra raó d'empobriment del sistema normal de producció i distribució de béns i serveis ...

Més encara, cada vegada resulta més clar que hi ha un grau de correlació apreciable entre el comportament no ètic dels operadors i la fallida del sistema en el seu conjunt: és ja innegable que les deficiències ètiques exacerben les imperfeccions dels mecanismes del mercat [46] .

..., cal assenyalar que, si bé la raó formal per legitimar la presència de seus offshore és la d'evitar que els inversors institucionals pateixin una doble taxació, primer al seu país de residència i després en el país en què estan domiciliats els fons, de fet, aquests llocs s'han convertit avui dia, en ocasió d'operacions financeres sovint al límit de la legalitat, quan no es "passen de la ratlla", tant des del punt de vista de la seva legalitat normativa, com des del punt de vista ètic, és a dir, d'una cultura econòmica sana i lliure del simple propòsit d'elusió fiscal.

En l'actualitat, més de la meitat del comerç mundial és duta a terme per grans subjectes, que redueixen dràsticament la seva càrrega fiscal transferint els ingressos d'un lloc a un altre, depenent del que els convingui, transferint els beneficis als paradisos fiscals i els costos als països amb alts impostos. És clar que això ha restat recursos decisius a l'economia real, i ha contribuït a la creació de sistemes econòmics basats en la desigualtat. D'altra banda, no és possible ignorar que aquestes seus offshore s'han convertit en llocs de rentat de diners "bruts", és a dir, fruit de guanys il·lícits (robatori, frau, corrupció, associació criminal, màfia, botí de guerra ... ).

31. ... és precisament l'elusió fiscal dels principals actors que es mouen en els mercats, especialment els grans intermediaris financers, la qual cosa representa una abominable sostracció de recursos a l'economia real i un dany per a tota la societat civil. Atesa la manca de transparència d'aquests sistemes és difícil determinar amb precisió la quantitat de capital que passa a través d'ells; però, s'ha calculat que n'hi hauria prou amb un impost mínim sobre les transaccions offshore per resoldre gran part del problema de la fam al món: per què no fer-ho amb valentia?

A més, s'ha demostrat que l'existència de seus offshore afavoreix així mateix enormes sortides de capital de molts països de baixos ingressos, generant nombroses crisis polítiques i econòmiques i impedint als mateixos embarcar finalment en el camí del creixement i del desenvolupament saludable.

.. Tot això, a la vegada que constitueix un greu perjudici al bon funcionament de l'economia real, representa una estructura que, tal com està configurada actualment, resulta totalment inacceptable des del punt de vista ètic. És, per tant, necessari i urgent que, a nivell internacional, s'apliquin els remeis apropiats a aquests sistemes inics; en primer lloc, practicant a tots els nivells la transparència financera (per exemple, amb l'obligació de rendició de comptes, per a les empreses multinacionals, de les seves respectives activitats i impostos pagats a cada país on operen a través de les seves filials); i també amb sancions incisives imposades als països que reiterin les pràctiques deshonestes (evasió i elusió d'impostos, rentat de diners bruts) esmentades anteriorment.

32. Especialment en els països amb economies menys desenvolupades, el sistema offshore ha empitjorat el deute públic. S'ha observat, en efecte, que la riquesa privada acumulada en els paradisos fiscals per algunes elits ha gairebé igualat el deute públic dels seus respectius països. ..., és ben sabut que importants subjectes econòmics tendeixen a buscar la socialització de les pèrdues, freqüentment, amb la connivència dels polítics.

No obstant això, és oportú assenyalar que el deute públic es genera, sovint, també per una gestió imprudent -quan no dolosa- del sistema d'administració pública. Aquest deute, és a dir, el conjunt de passius financers que pesen sobre els Estats, representa avui un dels majors obstacles per al bon funcionament i creixement de les diferents economies nacionals. Nombroses economies nacionals es veuen de fet aclaparades pel pagament dels interessos que provenen d'aquest deute i, per tant, es veuen en la necessitat de fer ajustaments estructurals amb aquest fi.

33. Tot el que s'ha dit fins ara no afecta només a entitats fora del nostre control, sinó que cau també dins de l'esfera de la nostra responsabilitat. Això vol dir que tenim a la nostra disposició eines importants per contribuir a resoldre molts problemes. Per exemple, els mercats viuen gràcies a la demanda i l'oferta de béns; en aquest sentit, cada un de nosaltres pot influir en manera decisiva, almenys, en la configuració d'aquesta demanda.

Per tant, és important un exercici crític i responsable del consum i de l'estalvi ...

Cal seleccionar aquells béns de consum darrere dels quals hi ha un procés èticament digne, ...

Les mateixes reflexions s'han de fer en relació a la gestió dels propis estalvis, dirigint-los, per exemple, cap a aquelles empreses que operen amb criteris clars, inspirats en una ètica respectuosa de l'home sencer i de tots els homes i en un horitzó de responsabilitat social ...

IV. Conclusió

34. Enfront de la immensitat i omnipresència dels actuals sistemes econòmic-financers, ens podem sentir temptats a resignar-nos al cinisme i a pensar que, amb les nostres pobres forces, no podem fer molt. En realitat, cada un de nosaltres pot fer molt, especialment si no es queda sol.

Moltes associacions amb origen en la societat civil són, en aquest sentit, una reserva de consciència i responsabilitat social, de la qual no podem prescindir. Avui més que mai, tots estem cridats a vigilar com sentinelles de la vida bona i a fer-nos intèrprets d'un nou protagonisme social, basant la nostra acció en la recerca del bé comú i fundant-la sobre sòlids principis de solidaritat i subsidiarietat.

...

Luis F. Ladaria, S.I., Arquebisbe titular de Thibica, Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Peter Card. Turkson, Prefecte del Dicasteri pel Servei del Desenvolupament Humà Integral

+ Giacomo Morandi, Arquebisbe titular de Cerveteri, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe

Bruno Marie Duffé, Secretari del Dicasteri pel Servei Desenvolupament Humà Integral

Joaquim Alsina
ONG FISC-Catalunya
Membre del SEDASE (Seminari de la Doctrina Social de l’Església)

dijous, 3 de maig de 2018

DESIGUALTAT: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Premiar el Treball, no la riquesa 

Premiar el Treball, no la riquesa, és el títol de l'últim informe sobre desigualtat al món i a Espanya, elaborat per Oxfam Intermón. Hem publicat diversos articles sobre el tema. Anem a veure en les següents línies en quina situació ens trobem. El títol de l'informe revela que els governs estan al servei dels més rics i no de tota la població. 

EN EL MÓN 
Es calcula que en aquests moments hi ha més de 2.000 milmilionaris al món amb una fortuna total estimada en 7.7 bilions de dòlars. Cada dos dies sorgeix un nou milmilionari. En un any, els milmilionaris han vist incrementar la seva riquesa en 762.000 milions de dòlars (març de 2016 a març de 2017). Quantitat que permetria acabar amb la pobresa extrema mundial 7 vegades. L'1% més ric ha acaparat el 82% dels 762.000 milions. Per cert, 9 de cada 10 milmilionaris és home. 

J. Bezos, fundador d’Amazon, l’home més ric del món. Tot i que com demostra el següent llistat, referit al 2017,  les posicions poden canviar en dies o en hores, com podem observar en el següent llistat.
Els salaris dels treballadors no augmenten al mateix ritme que la productivitat i el creixement econòmic. Un de cada tres treballadors en països emergents o en vies de desenvolupament és pobre. Fins i tot en molts països, un bon percentatge de treballadors, un de cada dos o de cada tres, cobra un salari per sota del salari mínim. 1.400 milions de persones tenen una feina vulnerable. Equival al 40% dels treballadors del planeta. A aquesta proporció desmesurada de persones que viu una situació angoixant, cal afegir 40 milions d'esclaus, molts d'ells en treballs forçats. 

En aquests moments, la bretxa salarial entre homes i dones és d'un 23%. Si un home cobra 100, per la mateixa feina una dona cobrarà 77. Sense tenir en compte els múltiples treballs realitzats per la dona i que no estan remunerats. A més a més, és sovint objecte de maltractaments, el que agreuja la seva ja precària situació. 

Els 25 anys anteriors al 2013, els més pobres van incrementar els seus ingressos en 217 $, els més rics en 4.887 $. 

L'1% més ric, sempre a escala mundial, estaria evadint en impagament d'impostos 200.000 milions de dòlars. El 0,01% més ric, 120.000 milions. 
Els països del Sud, en desenvolupament, deixen de recaptar 170.000 milions per impagament d'impostos de les empreses i de grans fortunes, quantitat que alleujaria substancialment la seva situació i els permetria anar implementant l'estat del benestar. A Indonèsia, els 4 homes més rics tenen la mateixa riquesa que els 100 milions més pobres del país. 
5 de les empreses més grans del món 


Mentre els drets dels treballadors s'estan erosionant, les empreses obtenen majors beneficis a repartir entre els seus accionistes, en lloc de millorar els salaris. Les empreses han de repartir dividends quan els salaris dels seus treballadors siguin dignes. 


 La desigualtat impedeix que la població mundial 
pugui viure amb un mínim de 5 $ diaris. 

Acabar amb els paradisos fiscals i aconseguir un sistema impositiu progressiu, de manera que qui més té més paga, permetria als estats oferir serveis públics i gratuïts com sanitat i educació. 

I ESPANYA? 
Ortega. El més ric d’Espanya, a gran distància del següent.
I un dels més rics del món. Propietari d’Inditex (Zara,...).
Entre 2013-2016, el 29 % del creixement econòmic ha anat al 10 % més ric, el 8% al 10 % més pobre. 
El 10 % mes ric de la població concentra quasi el 54 % de la riquesa. En aquests moments hi ha 25 multimilionaris. 
Si una persona ha treballat entre 1 i 5 dies d’un mes, aquesta ja no es compte com aturada. I un 25% dels contractes són de 7 dies. En aquests moments, els joves deixen d’anar a formar-se perquè entren en el mercat laboral. Com succeïa abans de la crisi. 

La crisi va portar una baixada salarial i la recuperació es basa en la precarització del mercat laboral (empitjoren els salaris i les condicions laborals). El 2009, els salaris representaven el 51% en el conjunt de l'economia espanyola, el 2017, una mica més del 47%. La situació s'agreuja si comparem el 10% més pobre, que ha vist reduir els seus salaris en un 15%, mentre el 10% més ric els ha vist incrementar en més d'un 15%. En aquests moments, més del 13% dels treballadors són pobres. El 58% de les persones en situació de vulnerabilitat laboral són dones. 

Qui té penúries a la infantesa, té penúries a la maduresa. 

El treballador d'una empresa multiservei, subcontractada, cobrava, de mitjana, un 31% menys del que cobrava un treballador acollit al seu conveni col·lectiu sectorial. 

2 de cada 10 euros de transferències públiques es dirigeixen al 10% més ric de la població. 
Els impostos incideixen molt més en les persones més pobres: 


Cal
  • Pujar el SMI: 1.000 euros el 2020, entorn del 60% del salari mitjà.
  • El directiu d'una empresa no ha de guanyar més de 20 vegades el salari més baix de l'empresa. 
  • Evitar que la subcontractació sigui usada com un mecanisme per reduir costos salarials. 
  • Eliminar la bretxa salarial de gènere. 
  • Augmentar la progressivitat del sistema fiscal espanyol. 
  • Lluitar efectivament contra l'evasió i l'elusió fiscal 
  • Reformes del sistema fiscal internacional fins a aconseguir un règim fiscal mundial únic. 
  • Augmentar la inversió pública en salut i en educació. 
  • Equiparar la inversió en protecció social a la mitjana europea. 
  • Incrementar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament fins al 0,4% del PIB per al 2020 i l'ajuda humanitària fins a arribar als 150 milions d'euros. 

Com veiem, el panorama no és molt favorable, tot i que cal dir que es va avançant, lentament, en un ordre mundial més just, però queda molt per fer. Totes les ONG i organitzacions i associacions "ben intencionades" hauríem de col·laborar en la tasca d'eradicar les desigualtats, el que implicaria eradicar la pobresa. 
Per una societat justa i igualitària. 

Joaquim Alsina 
FISC-Cataluña