dilluns, 9 de desembre del 2013

DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS-Nacions Unides: 10 DE DESEMBRE


El Bisbe de Roma, el Papa Francesc, ha fet un magnífic resum dels drets humans tenint en compte el sistema capitalista que impera al món. Faig un extracte i reconverteixo el que diu el Papa en drets fonamentals.

EXHORTACIÓ APOSTÒLICA
FRANCESC, BISBE DE ROMA


53. Davant una “economia que mata” dret a no ser exclòs i a l’equitat. L’ésser humà no és un bé de consum. Té dret a estar inserit permanentment en la societat.

54. S’ha desenvolupat una “globalització de la indiferència”. És fals que la llibertat de mercat comporti més equitat i inclusió social. No és veritat la suposada bonesa dels qui tenen el poder econòmic. Davant la situació actual, dret dels exclosos a no seguir esperant a tenir una vida millor.

55. Davant la idolatria del diner la primacia de l’ésser humà.

56. Davant la divinització del mercat i dels beneficis, dret a un medi ambient net, a la transparència i a què no hagi corrupció. Dret a què el diner estigui al servei de la humanitat.

57. Dret a una ètica que condemna “la manipulació i la degradació de la persona”. Déu està fora de les categories del mercat. Dret dels pobres a participar dels béns de la terra.

58. Dret a una reforma financera. “El diner ha de servir, no governar”. Retorn de l’economia i les finances a una ètica en favor de l’ésser humà.

59. Dret a la igualtat d’oportunitats per eradicar la violència. Pobles expulsats a la perifèria del sistema són llavors de futurs conflictes.

60. Dret a una educació que no domestiqui. Dret a poder conèixer la corrupció dels governs.

61. Dret a la llibertat religiosa. A no ser perseguits amb odi i violència com està succeint amb els cristians de moltes regions del món.

62. Dret a una globalització que respecti totes les cultures. Els pobles del Nord no respecten als del Sud i posen en perill valors tradicionals.

63. Dret a tenir pastors més que administradors. Dret a una religió no fonamentalista. No als fonamentalismes que guanyen terreny entre els pobles de la perifèria aprofitant-se de la poca formació de la població.

64. Dret a una educació que ensenyi a pensar críticament i no relativitzi valors morals.
En els articles posteriors una crida a valorar la dignitat humana i la vida en família.

88. Dret a la revolució de la tendresa a què invita el Fill de Déu amb la seva encarnació.

288. Que Maria “ajudi l’Església a ser una casa per molts, una mare per a to“Maria... Que va enderrocar del tron als potentats i acomiadà buits els rics... Estel de la nova evangelització, ajuda’ns a resplendir en el testimoni de la comunió, del servei, de la fe ardent ts els pobles, i faci possible el naixement d’un món nou”.
i generosa de la justícia i l’amor als pobres, per a què l’alegria de l’evangeli arribi fins els confins de la terra i cap perifèria estigui privada de la seva llum.
Mare de l’Evangeli vivent, font d’alegria dels petits, prega per nosaltres.
Amen. Al·leluia.”
FRANCISCUS

Per molts aquests drets seran utopies. També era una utopia que un negre empresonat durant 27 anys arribés a ser president de Sud-àfrica i Nelson Mandela va convertir la utopia en realitat. Sense acritud i amb una eina principal: el PERDÓ. Si tots els cristians en posem a fer feina ho aconseguirem.

Joaquim Alsina

Permanent de FISC-Catalunya